ด่วน! เปิดให้จองลูกสุนัขเยอมันเชพเพิร์ดชุดใหม่ 2 ชุด Xandro x Hope, Xandro x Honey (Update 14/02/2019)


พ่อพันธุ์สุนัขเยอรมันเชพเพิร์ด : Dog Fathers


Nemo german sheperd dog

Nemo vom Branch Mark SchH1

HD normal SZ-Nr. 97363 Born 21 /02/ 2551 - 22/03/2560
Father: V15 Ghandi vom Baronenwald
Mother: Romy vom Geiersbergerhof

Joop เยอรมันเชพเพิร์ด

Joop vom Casselswald SchH1

HD normal ED normal SZ-Nr. 2259122 Born 03 /10/ 2010
Father: VA1 Remo vom Fichtenschlag
Mother: Romy vom Casselswald

Xandro เยอรมันเชพเพิร์ด

Xandro von Nimbus

HD normal SZ-Nr. 2246015 Born 22 /10/ 2009 (ค.ศ)
Father: Eon von Nimbus
Mother: Franzi von der Radsieksbeeke