ข่าวด่วน! เปิดให้จองลูกสุนัขเยอมันเชพเพิร์ดชุดใหม่ Xandro x Honney และ Xandro x Hope


ภาพประวัติลูกสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ดชุดก่อน (จองเต็มแล้ว)


ชุด พ่อพันธุ์ Joop x แม่พันธุ์ Zoraja (เต็มแล้ว)

Puppy1 german sheperd dog
Puppy2 german sheperd dog
Puppy3 german sheperd dog
Puppy4 german sheperd dog
Puppy5 german sheperd dog
Puppy6 german sheperd dog
Puppy7 german sheperd dog
Puppy8 german sheperd dog
Puppy9 german sheperd dog
Puppy10 german sheperd dog
Puppy11 german sheperd dog
Puppy12 german sheperd dog

ชุด พ่อพันธุ์ Xandro x แม่พันธุ์ Hobby (เต็มแล้ว)

Puppy1 german sheperd dog
Puppy2 german sheperd dog
Puppy3 german sheperd dog
Puppy4 german sheperd dog
Puppy5 german sheperd dog
Puppy6 german sheperd dog
Puppy7 german sheperd dog
Puppy8 german sheperd dog
Puppy9 german sheperd dog
Puppy10 german sheperd dog
Puppy11 german sheperd dog