ด่วน! เปิดให้จองลูกสุนัขเยอมันเชพเพิร์ดชุดใหม่ 2 ชุด Xandro x Hope, Xandro x Honey (Update 14/02/2019)


ภาพประวัติลูกสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ดชุดก่อน (จองเต็มแล้ว)
ชุด พ่อพันธุ์เยอรมันเชพเพิร์ด Xandro x แม่พันธุ์เยอรมันเชพเพิร์ด Hobby (จองเต็มแล้ว)

รูปลูกสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ด Xandro+Hobby german sheperd puppy รูปที่ 1
รูปลูกสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ด Xandro+Hobby german sheperd puppy รูปที่ 2
รูปลูกสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ด Xandro+Hobby german sheperd puppy รูปที่ 3ชุด พ่อพันธุ์เยอรมันเชพเพิร์ด Xandro x แม่พันธุ์เยอรมันเชพเพิร์ด Hope (จองเต็มแล้ว)

รูปลูกสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ด Xandro+Hope german sheperd puppy รูปที่ 1
รูปลูกสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ด Xandro+Hope german sheperd puppy รูปที่ 2
รูปลูกสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ด Xandro+Hope german sheperd puppy รูปที่ 3
รูปลูกสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ด Xandro+Hope german sheperd puppy รูปที่ 4
รูปลูกสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ด Xandro+Hope german sheperd puppy รูปที่ 5ชุด พ่อพันธุ์เยอรมันเชพเพิร์ด Xandro x แม่พันธุ์เยอรมันเชพเพิร์ด Honey (จองเต็มแล้ว)

รูปลูกสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ด Xandro+Honey german sheperd puppy รูปที่ 1
รูปลูกสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ด Xandro+Honey german sheperd puppy รูปที่ 2
รูปลูกสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ด Xandro+Honey german sheperd puppy รูปที่ 3
รูปลูกสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ด Xandro+Honey german sheperd puppy รูปที่ 4
รูปลูกสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ด Xandro+Honey german sheperd puppy รูปที่ 5
รูปลูกสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ด Xandro+Honey german sheperd puppy รูปที่ 6ชุด พ่อพันธุ์เยอรมันเชพเพิร์ด Xandro x แม่พันธุ์เยอรมันเชพเพิร์ด Honey (จองเต็มแล้ว)

รูปลูกสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ด Xandro+Honey german sheperd puppy รูปที่ 1
รูปลูกสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ด Xandro+Honey german sheperd puppy รูปที่ 2
รูปลูกสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ด Xandro+Honey german sheperd puppy รูปที่ 3
รูปลูกสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ด Xandro+Honey german sheperd puppy รูปที่ 4
รูปลูกสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ด Xandro+Honey german sheperd puppy รูปที่ 5ชุด พ่อพันธุ์เยอรมันเชพเพิร์ด Xandro x แม่พันธุ์เยอรมันเชพเพิร์ด Hope (จองเต็มแล้ว)

รูปลูกสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ด Xandro+Hope german sheperd puppy รูปที่ 1ชุด พ่อพันธุ์ Joop x แม่พันธุ์ Zoraja (จองเต็มแล้ว)

รูปลูกสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ด German Sheperd Puppy รูปที่ 1
รูปลูกสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ด German Sheperd Puppy รูปที่ 2
รูปลูกสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ด German Sheperd Puppy รูปที่ 3
รูปลูกสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ด German Sheperd Puppy รูปที่ 4
รูปลูกสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ด German Sheperd Puppy รูปที่ 5
รูปลูกสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ด German Sheperd Puppy รูปที่ 6
รูปลูกสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ด German Sheperd Puppy รูปที่ 7
รูปลูกสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ด German Sheperd Puppy รูปที่ 8
รูปลูกสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ด German Sheperd Puppy รูปที่ 9
รูปลูกสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ด German Sheperd Puppy รูปที่ 10
รูปลูกสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ด German Sheperd Puppy รูปที่ 11
รูปลูกสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ด German Sheperd Puppy รูปที่ 12
รูปลูกสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ด German Sheperd Puppy รูปที่ 13ชุด พ่อพันธุ์ Xandro x แม่พันธุ์ Hobby (จองเต็มแล้ว)

รูปลูกสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ด German Sheperd Puppy รูปที่ 1
รูปลูกสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ด German Sheperd Puppy รูปที่ 2
รูปลูกสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ด German Sheperd Puppy รูปที่ 3
รูปลูกสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ด German Sheperd Puppy รูปที่ 4
รูปลูกสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ด German Sheperd Puppy รูปที่ 5
รูปลูกสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ด German Sheperd Puppy รูปที่ 6
รูปลูกสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ด German Sheperd Puppy รูปที่ 7
รูปลูกสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ด German Sheperd Puppy รูปที่ 8
รูปลูกสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ด German Sheperd Puppy รูปที่ 9
รูปลูกสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ด German Sheperd Puppy รูปที่ 10
รูปลูกสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ด German Sheperd Puppy รูปที่ 11
รูปลูกสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ด German Sheperd Puppy รูปที่ 12
รูปลูกสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ด German Sheperd Puppy รูปที่ 13
รูปลูกสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ด German Sheperd Puppy รูปที่ 14
รูปลูกสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ด German Sheperd Puppy รูปที่ 15