ด่วน! เปิดให้จองลูกสุนัขเยอมันเชพเพิร์ดชุดใหม่ 2 ชุด Xandro x Hope, Xandro x Honey (Update 14/02/2019)


แม่พันธุ์สุนัขเยอรมันเชพเพิร์ด : Dog Mothers


Zoraja เยอรมันเชพเพิร์ด

Zoraja von der Grafenburg SchH1

HD normal SZ-Nr. 2250540 Born 30 /09/ 2009 (ค.ศ)
Father: V9 Zerxis vom Osterberger-Land Mother: Hermine von der Grafenburg

Honey German shepperd

Honey vom Kusumanfarm

Born 13/02/2556
Father: Joop vom Casselswald SchH1 HD normal
Mother: Zoraja von der Grafenburg SchH1 HD normal

Hobby เยอรมันเชพเพิร์ด

Hobby vom Kusumanfarm

HD normal Born 13/02/2556
Father: Joop vom Casselswald SchH1 HD normal
Mother: Zoraja von der Grafenburg SchH1 HD normal

Hope เยอรมันเชพเพิร์ด

Hope vom Kusumanfarm

HD normal Born 13/02/2556
Father: Joop vom Casselswald SchH1 HD normal
Mother: Zoraja von der Grafenburg SchH1 HD normal

Lariga เยอรมันเชพเพิร์ด

Lariga vom North East Dog SchH1

HD normal SZ-Nr. 98110 Born 11 /06/ 2552 (พ.ศ.)
Father: VA2 Quenn vom Loeher Weg Mother: Ninja vom Klostermoor

Ronya German Shepperd

Ronya vom Kusuman Farm

HD f-normal SZ-Nr. 99000 Born 14 /02/ 2011
Father: Unox von der Ostfriesischen Thingslette Mother: Hugo vom P.S.Mahasarakham

Irinn เยอรมันเชพเพิร์ด

Irinn vom Hunter Dog

HD normal SZ-Nr. 96292 Born 26 /01/ 2549 (พ.ศ.)
Father: Held vom P.R.Bangna Mother: Vesar vom K.N.Farm

Iffi เยอรมันเชพเพิร์ด

Iffi von Gross-Zuender SchH3

HD normal ED normal SZ-Nr. 2233229 Born 04 /03/ 2009 (ค.ศ)
Father: VA2 Yerom vom Haus Salihin Mother: Xola von Gross-Zuender

Colly German Sheperd

Colly vom Chuenchom Farm

HD f-normal SZ-Nr. 99591 Born 20/11/ 2554 (พ.ศ.)
Father: Putz vom Haus Wendl Mother: Samira vom Lacroz

Hugo เยอรมันเชพเพิร์ด

Hugo vom P.S.Mahasarakham SchH1

HD f-normal SZ-Nr. 95578 Born 03 /10/ 2547 (พ.ศ.)
Father: Bulle von der Holledau Mother: Ica vom Branch Mark

Dream German Shepperd

Dream vom Kusuman Farm

HD normal SZ-Nr. 97432 Born 09 /03/ 2551 (พ.ศ.)
Father: Hill von Cohinor Mother: Hilda vom P.S.Mahasarakham

...

Maggy vom Kusuman Farm

HD f-normal SZ-Nr. 98520 Born 23 /04/ 2553 (พ.ศ.)
Father: Nemo vom Branch Mark Mother: Rena vom R.C.Club

Narin เยอรมันเชพเพิร์ด

Narin vom Chatpong Farm

HD normal SZ-Nr. 97235 Born 17 /01/ 2551 (พ.ศ.)
Father: Cello vom Kittirat Mother: Osa vom Thongthai Tour Farm