ข่าวประชาสัมพันธ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร
ไม่กำหนดเงินเดือน
เงินเดือน
สูงสุด 2.25% ต่อปี
ดอกเบี้ย
ตั้งแต่ 21-60 ปี
อายุผู้สมัคร

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร สถาบันการเงินเพื่อครูทุกคน

ในปัจจุบันนี้การเป็นข้าราชการ หรือพนักงานในหน่วยงานราชการหรือองค์กรต่างๆ เป็นที่นิมกันอย่างมาก เพราะนอกจากจะมั่นคงในอาชีพการงานแล้วสวัสดิการต่างๆ ยังดีอีกด้วย นอกจากสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล การศึกษาบุตรแล้ว ยังมีสวัสดิการทางการเงินอีกด้วย  นั่นก็คือสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สำหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ซึ่งสิทธิประโยชน์ตรงนี้ทำให้มีสิทธิพิเศษเหนือกว่าธนาคารพาณิชย์หลายอย่าง 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร ถือเป็นสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพ์ครู ที่ให้บริการกับคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดพิจิตรที่เป็นสมาชิกทั้ง เงินกู้ เงินฝากต่างๆ  โดยสำหรับผู้ที่มีสิทธิและสนใจสมัครเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร เราลองไปดูรายละเอียดออนไลน์กันได้เลย 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร สวัสดิการทางการเงินเพื่อครูทุกคน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร  จัดตั้งขึ้นในรูปแบบบริษัท ในนาม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด เพื่อเป็นสวัสดิการแก่สมาชิก โดยเกิดจากการรวมหุ้นสหกรณ์เพื่อก่อตั้งสหกรณ์ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตรให้บริการด้านการฝากเงิน ถอนเงิน บริการสินเชื่อต่างๆ ให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พิจิตรทุกคน โดยวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดพิจิตรนั้น ประกอบไปด้วย

  • การเปิดรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตรที่ต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ
  • การบริหารงาน และการออกข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตรยึดตามหลักประชาธิปไตย
  • สหกรณ์ออมทรัพย์พิจิตร เน้นการมีส่วนรวมในการบริหารงานทางการเงินของสมาชิก และยึดหลักความเป็นอิสระ ตรวจสอบได้               
  • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร มุ่งเน้นการบริการ การศึกษา การฝึกอบรม และข่าวสาร ทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแก่สมาชิกสหกรณ์ครูพิจิตร
  • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร มุ่งเน้นการให้บริการแก่ชุมชน และความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ด้วยกัน

 

ข้อดีของการเป็นมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร 

สำหรับเพื่อนสมาชิกครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดพิจิตร ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตรนั้น อาจสงสัยว่าการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดพิจิตร นั้นมีข้อดีอย่างไรนั้นเราลองไปดูกันได้เลย 

  • การฝากเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ จะได้ดอกเบี้ยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูที่ได้ราคาดีกว่าการนำเงินไปฝากกับธนาคารไทยพาณิชย์ หรือสถาบันการเงินอื่นๆ 
  • การเป็นสมาชิกสหกรณ์ครูพิจิตรเราสามารถือหุ้นสหกรณ์และ ได้รับเงินปันผลสหกรณ์ครู ทำให้เราได้รับผลตอบแทนสองทางทั้งจากดอกเบี้ยและปันผลหุ้น
  • สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร สามารถขอเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ โดยสามารถตรวจสอบได้จากตารางผ่อนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทางออนไลน์ที่ http://www.ptscl.com/index.php

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พิจิตร สามารถเข้าร่วมสวัสดิการต่างๆ ของสหกรณ์ได้เช่น ทุนการศึกษาบุตรหรือ สมาชิกชมรา ฌาปนกิจสงเคราะห์

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

สมัคร true wallet ง่ายๆ วันนี้ใช้บัตรประชาชนใบเดียว
รายได้ 10,000 บาทต่อเดือน
เงินเดือน
สูงสุด 25% ต่อปี
ดอกเบี้ย
ตั้งแต่ 20-60 ปี
อายุผู้สมัคร
ttb reserve บัตรรูปแบบใหม่ใช้งานง่าย
รายได้ 15,000 บาทต่อเดือน
เงินเดือน
สูงสุด 16% ต่อปี
ดอกเบี้ย
ตั้งแต่ 20-70 ปี
อายุผู้สมัคร
citi ready credit บัตรที่ใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา
รายได้ 15,000 บาทต่อเดือน
เงินเดือน
สูงสุด 25% ต่อปี
ดอกเบี้ย
20 ปีบริบูรณ์
อายุผู้สมัคร