สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลกปันผลเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก
ไม่กำหนดเงินเดือน
เงินเดือน
สูงสุด 7% ต่อปี
ดอกเบี้ย
ตั้งแต่ 21-60 ปี
อายุผู้สมัคร

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก เพื่อนคู่คิดทางการเงินสำหรับบุคลากรทางการศึกษา

ในปัจจุบันการออมเงินของคนไทย มีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น จากที่เมื่อก่อนเราต้องนำเงินไปฝากกับธนาคารพาณิชย์อย่างเดียวเท่านั้น แต่ทุกวันนี้บริการฝากเงินไม่จำกัดแต่เฉพาะในแวดวงธนาคารแต่อย่างใด เพราะยังมีบริการรับฝากเงินที่เกิดจากการรวมตัวกันของสมาชิกเพื่อจัดตั้งสถาบันการเงินของหน่วยงานหรือองค์กรของตนเองขึ้นมา   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูก็เป็นสถาบันการเงินแบบใหม่ดังที่กล่าววมา ที่เป็นที่รวบรวมการลงทุนของสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสวัสดิการทางการเงินให้กับสมาชิก 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เป็นสถาบันการเงินที่จัดตั้งในรูปแบบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เพื่อวัตถุประสงค์ ในการรับฝากเงิน ปล่อยกู้เงิน เป็นสวัสดิการแก่สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก โดยในวันนี้สำหรับผู้ที่สนใจฝากเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครู และเป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก ลองมาดูรายละเอียดของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก และตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์ ว่ามีการบริการและหน้าที่อะไรบ้าง กันก่อนเพื่อทำความเข้าใจและสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกัน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก สวัสดิการทางการเงินเพื่อคุณครู

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก ถือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในนาม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด   โดยมีวัตถุประสงค์ให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ครูพิษณุโลกในการ ฝากเงิน , ถอนเงิน ,กู้เงินสวัสดิการต่างๆ ซึ่งหลายคนอาจสงสัยว่าแล้วสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลกต่างจาก ธนาคารพาณิชย์ตรงไหน ตรงนี้ขอบอกว่ารูปแบบการดำเนินงานและการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก ไม่ต่างจากธนาคารพาณิชย์ทั่วไป จะแตกต่างเพียงสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก มุ่งเน้นให้บริการแก่สมาชิกที่อยู่ในแวดวงจำกัดคือบุคลากรทางการศึกษาและครอบครัวในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเป็นสวัสดิการทางการเงินเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป

 

แล้วการฝากเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์พิษณุโลกดีกว่าไปฝากธนาคารอย่างไร 

การสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดพิษณุโลก ทำให้สมาชิกมีสิทธิต่างๆ ในฐานะสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลกมี ทำให้ได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ ทางการเงินมากมายซึ่งในวันนี้เราของรวบรวมมาไว้ดังนี้  

  • การฝากเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จะมีดอกเบี้ยเฉลี่ยที่สูงกว่าการฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ ทำให้เราได้กำไรจากการฝากเงินมากกว่า ได้ 
  • เมื่อเราฝากเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลกแล้วนั่นทำให้เรามีสิทธิซื้อหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก และได้รับปันผลหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเมื่อครบสิ้นปี ทำให้เราได้กำไรทั้งเงินฝาก และได้รับปันผลหุ้นอีกด้วย โดยวิธีคิดเงินปันผลสหกรณ์ จะคำนวณจากจำนวนหุ้นและผลประกอบการของสหกรณ์ 
  • เราสามารถใช้สวัสดิการต่างๆ เมื่อเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก อาทิเช่น การกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูโดยเป็นการกู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำ , การสมัครรับทุนการศึกษาบุตร , หริอการเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ เป็นต้น

เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับรายละเอียดการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก    จะเห็นได้ว่ามีข้อดีมากมาย ซึ่งถ้าหากใครที่มีสิทธิ และอยากสมัครเป็นสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดพิษณุโลก  ก็สามารถดูรายละเอียดและช่องทางการติดต่อทางออนไลน์ ได้ที่ https://www.phsc.net/phscdata/

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

เงินสดทันใจอนุมัติไว รับเงินได้ทันที
รายได้ 9,000 บาทต่อเดือน
เงินเดือน
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
ดอกเบี้ย
20 ปีบริบูรณ์
อายุผู้สมัคร
สมัคร true wallet ง่ายๆ วันนี้ใช้บัตรประชาชนใบเดียว
รายได้ 10,000 บาทต่อเดือน
เงินเดือน
สูงสุด 25% ต่อปี
ดอกเบี้ย
ตั้งแต่ 20-60 ปี
อายุผู้สมัคร
Truemoney Wallet แอพวอลเลทที่กู้เงินได้
ไม่กำหนดเงินเดือน
เงินเดือน
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
ดอกเบี้ย
18 ปีบริบูรณ์
อายุผู้สมัคร